główna zawartość
artykuł nr 1

Dane IOD

Inspektorem ochrony danych jest Pan Krzysztof Pukaczewski.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem przez pocztę elektroniczną na adres: pukaczewski@hotmail.com.

Dostępne kategorie:
Inspektor Ochrony Danych