główna zawartość
artykuł nr 6

Plan pracy komisji na 2013 rok

artykuł nr 7

Plan pracy komisji na 2012 rok

artykuł nr 8

Plan pracy komisji na 2011 rok

Załączniki:
Plan pracy komisji na 2011 rok 20 KB
artykuł nr 9

Plan pracy komisji na 2010 rok

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Gminy Świnice Warckie
Nr XXVI/176/2009
z dnia 29 grudnia 2009r.
 
PLAN PRACY KOMISJI SAMORZĄDU,
OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ NA 2010R.
 

Lp.
Temat
Termin posiedzenia
1.
2.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
Sprawozdanie z działalności komisji.
styczeń
1.
 
Omówienie tematów sesji rady gminy.
 
kwiecień
1.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
czerwiec
1.
2.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
wrzesień
1.
Projekty uchwał podatkowych na 2011r.
październik-listopad
1.
2.
Plan pracy komisji na 2011r.
Projekt budżetu gminy na 2011r.
grudzień

artykuł nr 10

Plan pracy komisji na 2009 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie
Nr XX/145/2008
z dnia 30 grudnia 2008r.
 
PLAN  PRACY KOMISJI  SAMORZĄDU, 
OŚWIATY,  KULTURY,  ZDROWIA  I  OPIEKI  SPOŁECZNEJ   NA  2009R.
 
 
Lp.
Temat
Termin
 
1.
2.
Sprawozdanie z działalności komisji.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
Styczeń
1.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
Marzec – Kwiecień
1.
Omówienie tematów sesji rady gminy.
Czerwiec
1.
2.
Informacja o działalności placówek oświatowych.
Omówienie tematów sesji rady gminy
Wrzesień
 
1.
Projekty uchwał podatkowych na 2010r.
Listopad
1.
2.
Projekt budżetu gminy na 2010r.
Plan pracy komisji na 2010r.
Grudzień