główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowy zakres działania stanowiska

Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy:

1) administrowanie oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminne;
2) wywłaszczanie nieruchomości na rzecz gminy;
3) najem, sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych;
4) rozgraniczenia i podział nieruchomości;
5) sprawy komunalizacji;
6) prowadzenie ewidencji mienia gminy;
7) utrzymanie grobów wojennych;
8)  ochrona zabytków.