główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowy zakres działania stanowiska

Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy:

 1) ochrona przyrody, zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów;

2) nadzór nad utrzymaniem oczyszczalni ścieków;
3) ochrona środowiska;
4) nadzór nad utrzymaniem hydroforni, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
5) utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
6) opłaty za wodę i ścieki;
7) leśnictwo, łowiectwo;
8) zaopatrzenie w wodę w warunkach zagrożeń i skażeń;
9) produkcja roślinna i zwierzęca;
10)ochrona gruntów rolnych i leśnych.