główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowy zakres działania stanowiska

Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy:

1) prowadzenie księgowości analitycznej w zakresie dochodów i wydatków, inwestycji i remontów kapitalnych;
2) sprawozdawczość finansowa;
3) analizy gospodarki finansowej;
4) płace pracownicze, ubezpieczenia;
5) sprawy podatkowe – podatek dochodowy i VAT;
6) prowadzenie ksiąg inwentarzowych;
7) ewidencja rozrachunków;
8) faktury i rachunki VAT, polecenia przelewu;
9) rozliczanie inwentaryzacji okresowych i pełnych;
10)księgowanie operacji księgowych.