Podstawowy zakres działania stanowiska

Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy:

1) księgowanie należności podatkowych,

2) rozliczanie zaległości z tytułu podatków i opłat,

3) prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

4) rozliczanie inkasentów z inkasa podatków i opłat.