główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowy zakres działania stanowiska

Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy: 

1)   księgowanie należności podatkowych,

2)   rozliczanie zaległości z tytułu podatków i opłat,

3)   prowadzenie postępowania egzekucyjnego,

4)   rozliczanie inkasentów z inkasa podatków i opłat.