główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowy zakres działania stanowiska

Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy: 

 1) wymiar podatku rolnego, od środków transportowych, od nieruchomości, leśnego i opłat lokalnych;

2) wydawanie decyzji na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych;
3) wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie prowadzonych spraw;
4) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i dochodowości;
5) sprawy ulg podatkowych wynikających z ustaw;
6) prowadzenie spraw dotyczących umorzeń, odroczeń, rozkładania na raty należności
podatkowych.