główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowy zakres działania stanowiska

Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy:

1)  sprawowanie obsługi kasowej Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2)   gospodarka drukami ścisłego zarachowania,

3)   prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat w postaci raportów kasowych.