Podstawowy zakres działania stanowiska

Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy:

1) sprawowanie obsługi kasowej Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

2) gospodarka drukami ścisłego zarachowania,

3) prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat w postaci raportów kasowych.