główna zawartość
artykuł nr 1

Podstawowy zakres działania stanowiska

Do podstawowego zakresu działania stanowiska należy: 

1) sprawy wojskowe i obrona cywilna,
2) zarządzanie kryzysowe, ochrona ludności,
3) zbiórki publiczne,
4) akcja kurierska, stały dyżur,
5) ład i porządek publiczny,
6) kancelaria tajna,
7) prowadzenie archiwum urzędu,
8) prowadzenie magazynu OC,
9) prowadzenie magazynu p.powodziowego;
10)ewidencja ludności.