główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w IV kwartale 2004r.

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/149/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie przyjęcia zmiany w statucie Związku Gmin Nadnerzańskich 30 KB
Uchwała Nr XVI/148/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zamiany krótkoterminowego kredytu pomostowego na długoterminowy kredyt pomostowy 27 KB
Uchwała Nr XVI/147/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/94/2004 w sprawie budżetu gminy na rok 2004 623 KB
Uchwała Nr XVI/146/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie planów rady gminy i jej komisji na 2005r. 701 KB
Uchwała Nr XVI/145/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie powołania sekretarza gminy 132 KB
Uchwała Nr XV/144/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/94/2004 w sprawie budżetu gminy na rok 2004 860 KB
Uchwała Nr XV/143/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 164 KB
Uchwała Nr XV/142/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Świnice Warckie Kolonia dotyczącej zmiany nazwy wsi 400 KB
Uchwała Nr XV/141/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminami: Wartkowice, Dalików, Poddębice, Uniejów dotyczącego realizacji zadania polegającego na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierzęcych z terenu tych gmin MB
Uchwała Nr XV/140/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę 341 KB
Uchwała Nr XV/139/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zasad przyznawania i zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu 688 KB
Uchwała Nr XV/138/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie wydzierżawienia na okres 25-u lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie 174 KB
Uchwała Nr XV/137/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z urządzenia użyteczności publicznej Gminy Świnice Warckie - z sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym 235 KB
Uchwała Nr XV/136/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2005r. 782 KB
Uchwała Nr XV/135/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od podatku od środków transportowych 990 KB
Uchwała Nr XV/134/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny oraz wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego MB
Uchwała Nr XV/133/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 477 KB
Uchwała Nr XV/132/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wodę i ścieki 226 KB
Uchwała Nr XV/131/2004 z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie obniżki średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 183 KB
artykuł nr 2

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w III kwartale 2004r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIV/130/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie wydzierżawienia na okres 15-tu lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie 51 KB
Uchwała Nr XIV/129/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świnice Warckie na lata 2004-2013 20 KB
Uchwała Nr XIV/128/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na połączenie istniejących dróg gminnych 50 KB
Uchwała Nr XIV/127/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/118/2004 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Chorzepin 25 KB
Uchwała Nr XIV/126/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat 91 KB
Uchwała Nr XIV/125/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/94/2004 w sprawie budżetu gminy na rok 2004 217 KB
Uchwała Nr XIV/124/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków własnych na realizację inwestycji 28 KB
Uchwała Nr XIV/123/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków własnych na realizację inwestycji 29 KB
Uchwała Nr XIV/122/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy na lata 2004-2006 96 KB
Uchwała Nr XIV/121/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie nabycia na podstawie umowy darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Świnice Osiedle obecna nazwa miejscowości Świnice Warckie 56 KB
Uchwała Nr XIV/120/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich 142 KB
Uchwała Nr XIV/119/2004 z dnia 23 sierpnia 2004r. w sprawie powołania skarbnika gminy 21 KB
artykuł nr 3

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w II kwartale 2004r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/118/2004 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Chorzepin 22 KB
Uchwała Nr XIII/117/2004 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/94/2004 w sprawie budżetu gminy na rok 2004 170 KB
Uchwała Nr XIII/116/2004 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie powołania komisji ds. rozwoju lokalnego 51 KB
Uchwała Nr XIII/115/2004 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie zmian w uchwale Nr V/45/2003 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2003r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa od osób fizycznych podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, opłaty targowej oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 34 KB
Uchwała Nr XIII/114/2004 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie określenia obwodów dla placówek wychowania przedszkolnego realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich 40 KB
Uchwała Nr XIII/113/2004 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Świnice Warckie 39 KB
Uchwała Nr XIII/112/2004 z dnia 7 czerwca 2004r. w sprawie opłaty za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę 29 KB
Uchwała Nr XII/111/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Nadnerzańskich 82 KB
Uchwała Nr XII/110/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie odwołania sekretarza gminy 18 KB
Uchwała Nr XII/109/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie odwołania skarbnika gminy 18 KB
Uchwała Nr XII/108/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie opłaty targowej 52 KB
Uchwała Nr XII/104/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 23 KB
Uchwała Nr XII/107/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu pomostowego w formie weksla "in blanco" 22 KB
Uchwała Nr XII/106/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 23 KB
Uchwała Nr XII/105/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu pomostowego w formie weksla "in blanco" 22 KB
Uchwała Nr XII/103/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie kredytu pomostowego w formie weksla "in blanco" 22 KB
Uchwała Nr XII/102/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu 24 KB
Uchwała Nr XII/101/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/94/2004 w sprawie budżetu gminy na rok 2004 134 KB
Uchwała Nr XII/100/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003r. 23 KB
artykuł nr 4

Uchwały Rady Gminy Świnice Warckie podjęte w I kwartale 2004r.

Dostępne kategorie:
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005