Wykaz zadań Gminy Świnice Warckie, które w roku 2014 zlecane będą do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Załączniki
Wykaz zadań   47.688 KB

Otwarty konkurs za realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy - V Integracyjny Festiwal Pieśni ku czci Śwętej Faustyny "Miłosierne Nutki"

Załączniki
Treść ogłoszenia   41.722 KB

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie sportu