Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy

Załączniki
Treść ogłoszenia   52.886 KB
Wyniki konkursu   20.892 KB

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie sportu

Załączniki
Treść ogłoszenia   57.594 KB
Wyniki konkursu   25.121 KB

Wykaz zadań ujętych w budżecie Gminy Świnice Warckie, które w roku 2014 zlecane będą do realizacji podmiotom niezaliczalnym do sektora finansów publicznych