główna zawartość
artykuł nr 1

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy

Załączniki:
Wyniki konkursu 21 KB
Treść ogłoszenia 53 KB
artykuł nr 2

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie sportu

Załączniki:
Wyniki konkursu 25 KB
Treść ogłoszenia 58 KB
artykuł nr 3

Wykaz zadań ujętych w budżecie Gminy Świnice Warckie, które w roku 2014 zlecane będą do realizacji podmiotom niezaliczalnym do sektora finansów publicznych