Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie sportu

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy

Wykaz zadań ujętych w budżecie Gminy Świnice Warckie, które w roku 2015 zlecane będą do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Załączniki
Wykaz zadań   31.330 KB