główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie sportu

artykuł nr 2

Ogłoszenie o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie promocji gminy

artykuł nr 3

Wykaz zadań ujętych w budżecie Gminy Świnice Warckie, które w roku 2015 zlecane będą do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Załączniki:
Wykaz zadań 31 KB