główna zawartość
artykuł nr 1

Dyżury

Wójt Gminy przyjmuje osobiście interesantów w każdy poniedziałek w godz.8:00 – 10:00.W przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjęcia interesantów odbywają się w następnym dniu po dniu wolnym od pracy, w tych samych godzinach.Dyżury w urzędzie gminy pełnione są w sytuacjach określonych przepisami prawa, a także w sytuacjach kryzysowych, zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców i innych potrzeb lokalnych.Fakt pełnienia dyżurów w urzędzie gminy podawany jest do publicznej wiadomości w drodze obwieszczeń lub informacji właściwych organów.Aktualnie pełnione dyżury w urzędzie gminy:•Punkt Informacji dla Osób Uzależnionych od Alkoholu – poniedziałek-piątekoraz Przemocy Domowej Dorosłych i Dzieci godz.8:00 - 15:00 pokój nr 12 (piętro) tel. (063) 28 81 074•Gminne Centrum Reagowania - poniedziałek-piątek godz.7:30 - 15:30 pokój nr 4 (parter) tel. (063) 28 81 096 fax.(063) 28 81 087