Przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie

Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie

kadencji 2018-2023

pełni Pani Halina Jeżak

Przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie

Fukcję Przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie

kadencji 2014 - 2018

pełni Pan Krzysztof Tutak

Przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie

Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie

kadencji 2010 - 2014

pełni Pan Krzysztof Tutak

Przewodniczący Rady Gminy Świnice Warckie

Funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Świnice Warckie

kdencji 2006-2010

pełni Pan Krzysztof Tutak.