Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego

Określenie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świnice Warckie za pierwsze półrocze roku budżetowego oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego