Procedura pracy nad projektem uchwały budżetowej

Od dnia 27 września 2010 r. obowiązuje nowa procedura pracy nad projektem uchwały budżetowej

Procedura uchwalania budżetu

Procedura uchwalania budżetu oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowj zostały określone w Uchwale Nr X/65/2007 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 września 2007 roku