główna zawartość
artykuł nr 1

Stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2019

Uwaga! W roku 2019 obowiązują takie same wzory deklaracji DN-1 i informacji IN-1 na podatek od nieruchomości jak w roku 2016, 2017 i 2018, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZN-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych, w podatku od nieruchomości załącznik ZN-1/B.

Obowiązuje również uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

artykuł nr 2

Stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2018

Uwaga! W roku 2018 obowiązują takie same wzory deklaracji DN-1 i informacji IN-1 na podatek od nieruchomości jak w roku 2016 i 2017, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZN-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych, w podatku od nieruchomości załącznik ZN-1/B.

Obowiązuje również uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

artykuł nr 3

Stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2017

Uwaga! W roku 2017 obowiązują takie same wzory deklaracji DN-1 i informacji IN-1 na podatek od nieruchomości jak w roku 2016, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZN-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych, w podatku od nieruchomości załącznik ZN-1/B.

Obowiązuje również uchwała nr VIII/56/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

artykuł nr 4

Stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2016

Uwaga! W roku 2016 obowiązują nowe wzory deklaracji DN-1 i informacji IN-1 na podatek od nieruchomości, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZN-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych, w podatku od nieruchomości załącznik ZN-1/B.

Druki do pobrania poniżej.

artykuł nr 5

Stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2015

W roku 2015 obowiązują stawki podatku od nieruchomości oraz zwolnienia od podatku od nieruchomości, które obowiązywały w roku 2014.

W roku 2015 obwiązuje ten sam wzór deklaracji i informacji jaki obowiązywał w roku 2013.