główna zawartość
artykuł nr 1

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2020

W roku 2020 obowiązują te same stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywały w roku 2018 i 2019.

artykuł nr 2

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2019

Uwaga ! W roku 2019 obowiązują te same stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywały w roku 2018.

artykuł nr 3

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2018

artykuł nr 4

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2017

Uwaga ! W roku 2017 obowiązują te same stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywały w roku 2016.

artykuł nr 5

Stawki podatku od środków transportowych na rok 2016