główna zawartość
artykuł nr 1

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2020 roku

Poniżej do pobrania w formacie pdf wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. (Dz. U. poz. 1105).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r.  w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

informacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem:

1) elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

2) innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje mogą być opatrywane:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) podpisem osobistym;

3) podpisem zaufanym.

artykuł nr 2

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2019 roku

Uwaga! W roku 2019 obowiązują te same wzory deklaracji DR-1 i informacji IR-1 na podatek rolny, które obowiązywały w roku 2016,2017 i 2018, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZR-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych i ulg, w podatku rolnym załącznik ZR-1/B. 

artykuł nr 3

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2018 roku

Uwaga! W roku 2018 obowiązują te same wzory deklaracji DR-1 i informacji IR-1 na podatek rolny, które obowiązywały w roku 2016 i 2017, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZR-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych i ulg, w podatku rolnym załącznik ZR-1/B. 

artykuł nr 4

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2017 roku

Uwaga! W roku 2017 obowiązują te same wzory deklaracji DR-1 i informacji IR-1 na podatek rolny, które obowiązywały w roku 2016, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZR-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych i ulg, w podatku rolnym załącznik ZR-1/B.

artykuł nr 5

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2016 roku

Uwaga! W roku 2016 obowiązują nowe wzory deklaracji DR-1 i informacji IR-1 na podatek rolny, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZR-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych i ulg, w podatku rolnym załącznik ZR-1/B.

Druki do pobrania poniżej.