główna zawartość
artykuł nr 1

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2019 roku

Uwaga! W roku 2019 obowiązują te same wzory deklaracji DR-1 i informacji IR-1 na podatek rolny, które obowiązywały w roku 2016,2017 i 2018, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZR-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych i ulg, w podatku rolnym załącznik ZR-1/B. 

artykuł nr 2

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2018 roku

Uwaga! W roku 2018 obowiązują te same wzory deklaracji DR-1 i informacji IR-1 na podatek rolny, które obowiązywały w roku 2016 i 2017, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZR-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych i ulg, w podatku rolnym załącznik ZR-1/B. 

artykuł nr 3

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2017 roku

Uwaga! W roku 2017 obowiązują te same wzory deklaracji DR-1 i informacji IR-1 na podatek rolny, które obowiązywały w roku 2016, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZR-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych i ulg, w podatku rolnym załącznik ZR-1/B.

artykuł nr 4

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2016 roku

Uwaga! W roku 2016 obowiązują nowe wzory deklaracji DR-1 i informacji IR-1 na podatek rolny, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZR-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych i ulg, w podatku rolnym załącznik ZR-1/B.

Druki do pobrania poniżej.

artykuł nr 5

Średnia cena skupu żyta dla celów podatku rolnego obowiązująca w 2015 roku

W roku 2015 obowiązuje ten sam wzór deklaracji i informacji jaki obowiązywał w roku 2013.