główna zawartość
artykuł nr 1

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2020 roku

M.P.2019. Poz. 1018

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 18 października 2019 r.

w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.

 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., wyniosła 194,24 zł za 1m3.

 

Wzory informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny zostały określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r.  Informacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem:

1) elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

2) innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Informacje i deklaracje mogą być opatrywane:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) podpisem osobistym;

3) podpisem zaufanym.

Poniżej wzory w formacie pdf do pobrania.

 

artykuł nr 2

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2019 roku

M.P.2018.100

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 19 października 2018 r.

w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., wyniosła 191,98 zł za 1m3.

Uwaga! W roku 2019 obowiązują wzory deklaracji DL-1 i informacji IL-1 na podatek leśny, które obowiązywały w roku 2016, 2017 i 2018, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZL-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych, w podatku leśnym załącznik ZL-1/B.

artykuł nr 3

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2018 roku

M.P.2017.963

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.


Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., wyniosła 197,06  zł za 1m3.

Uwaga! W roku 2018 obowiązują wzory deklaracji DL-1 i informacji IL-1 na podatek leśny, które obowiązywały w roku 2016 i 2017, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZL-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych, w podatku leśnym załącznik ZL-1/B.

artykuł nr 4

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2017 roku

M.P.2016.996

Komunikat

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna

uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.

 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 i 1579) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., wyniosła 191,01 zł za 1m3.

Uwaga! W roku 2017 obowiązują wzory deklaracji DL-1 i informacji IL-1 na podatek leśny, które obowiązywały w roku 2016, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZL-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych, w podatku leśnym załącznik ZL-1/B. 

artykuł nr 5

Stawka podatku leśnego obowiązująca w 2016 roku

Opublikowano w:
M.P.2015.1028

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

z dnia 20  października 2015 r.

w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r.

 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 oraz z 2015 r. poz. 1045) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r., wyniosła 191,77 zł za 1m3.

Uwaga! W roku 2016 obowiązują nowe wzory deklaracji DL-1 i informacji IL-1 na podatek leśny, do których należy załączyć odpowiednią ilość załączników ZL-1/A, oraz w przypadku zwolnień podatkowych, w podatku leśnym załącznik ZL-1/B.

Druki do pobrania poniżej.