Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy

Załączniki
Uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2020   443.764 KB
Uchwała Nr V/35/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2020   192.225 KB
Uchwała Nr VI/42/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2021   309.487 KB
Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2021   366.120 KB
Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022   43.347 KB
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2022   498.509 KB
Uchwała nr V/373/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świnice Warckie   152.839 KB
Uchwała Nr VIII/55/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2022   387.329 KB
Uchwała Nr IX/61/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2011-2012   299.043 KB
Uchwała Nr IX/66/2011 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na tala 2012-2022   547.672 KB
Uchwała Nr X/76/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022   406.761 KB
Uchwała Nr XI/81/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022   438.277 KB
Uchwała Nr XII/90/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022   454.641 KB
Uchwała Nr XIII/96/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022   466.053 KB
Uchwała Nr XIV/111/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022   450.712 KB
Uchwała nr V/373/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świnice Warckie   187.143 KB
Uchwała nr V/342/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świnice Warckie   258.091 KB
Uchwała Nr XV/113/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2012-2022   710.015 KB
Uchwała Nr XV/115/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013-2022   922.062 KB
Uchwała Nr XVI/144/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013-2022   724.045 KB
Uchwała Nr XVII/149/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013-2022   931.729 KB
Uchwała Nr XVIII/156/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013-2022   916.158 KB
Uchwała Nr XIX/160/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013-2022   936.607 KB
Uchwała Nr XX/172/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013-2022   906.338 KB
Uchwała Nr XXII/182/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2013-2022   849.994 KB
Uchwała Nr XXII/185/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2014-2023   1,020.664 KB
Uchwała Nr XXIII/199/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2014-2022   1.348 MB
Uchwała Nr XXIV/204/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2014-2022   1.542 MB
Uchwała Nr XXV/209/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2014-2026   2.014 MB
Uchwała Nr XXVI/213/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 18 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2014-2026   1.505 MB
Uchwała Nr XXVII/218/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finnsowej Gminy Świnice Warckie na lata 2014-2026   2.986 MB
Uchwała nr V/324/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świnice Warckie   135.041 KB
Uchwała Nr III/8/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2014-2026   2.077 MB
Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027   2.624 MB
Uchwała Nr IV/24/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027   2.322 MB
Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027   3.326 MB
Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027   5.297 MB
Uchwała Nr VII/49/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027   5.297 MB
Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie zmany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027   4.064 MB
Uchwała nr V/124/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świnice Warckie   116.483 KB
Uchwała Nr X/67/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2015-2027   4.360 MB
Uchwała Nr X/69/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2027   5.387 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XI/84/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2032   9.016 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XII/88/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2032   6.651 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIII/98/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2032   4.991 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XIV/107/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2032   9.099 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XV/115/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2032   9.456 MB
Uchwała nr V/161/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świnice Warckie   1.602 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/118/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2032   6.537 MB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVI/120/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017-2032   7.724 MB
Uchwała nr V/264/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świnice Warckie   341.055 KB
Uchwała Rady Gminy Świnice Warckie Nr XVII/133/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017-2032 ?   6.564 MB
Uchwała Nr XVIII/142/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 30 marca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017-2032 ?   2.953 MB
Uchwała Nr XIX/148/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017-2032 ?   2.905 MB
Uchwała Nr XX/150/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 września 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017-2032 ?   1.999 MB
Uchwała Nr XXI/162/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 16 listopada 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017-2032 ?   1.662 MB
Uchwała Nr XXII/165/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2017-2032   1.897 MB
Uchwała Nr XXII/167/2017 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 28 grudnia 2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2018-2028   2.080 MB
Uchwała Nr XXIII/193/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2018-2028   1.816 MB
Uchwała Nr XXIV/200/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2018-2028   2.117 MB
Uchwała Nr XXV/209/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2018-2028   3.197 MB
Uchwała Nr XXVII/220/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2018-2028   1.783 MB
Uchwała Nr V/294/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Świnice Warckie   1.144 MB
Uchwała Nr III/11/2018 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2019-2028   2.447 MB
Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2019-2028   2.998 MB
Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świnice Warckie na lata 2019-2028   3.248 MB