główna zawartość
artykuł nr 1

Zgłaszanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

 

Informacja Urzędu Gminy Świnice Warckie
dla Mieszkańców Gminy
Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej można dokonać pod wskazanymi niżej numerami telefonów:
603 685 705 - dla miejscowości obsługiwanych przez Stację Uzdatniania Wody w Chwalborzycach i Świnicach Warckich
603 685 715 – dla miejscowości obsługiwanych przez Stację Uzdatniania Wody w Piaskach
605 552 827 – sieć kanalizacyjna
oraz pod numer tel. stacjonarnego 63 2881 074 tylko w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od 730 do 1530.
 
Świnice Warckie, 8 września 2011 r.