główna zawartość
artykuł nr 6

Dokumenty do pobrania

 

Oszczędzaj ! Zbieraj odpady w sposób selektywny 
 

Do worków w kolorze zielonym:

możesz wrzucać: tylko szklane butelki po napojach, wodzie lub sokach oraz puste słoiki;
nie wrzucasz: szkła nietłukącego, kieliszków, szklanek, naczyń żaroodpornych, porcelany i fajansu, szyb, szkła zbrojonego, luster, żarówek oraz termometrów, lamp, opakowań po lekarstwach i produktach chemicznych.
Zanim wrzucisz: opróżnij, nakrętkę wyrzuć do odpowiedniego pojemnika, postaraj się aby opakowania szklane nie były potłuczone.

Do worków w kolorze niebieskim:

wrzucasz tylko papier, czyli: gazety i czasopisma, książki bez grubych okładek, mapy, zeszyty, notatniki, zapisane kartki, listy, papierowe rachunki, papier pakowy, papierowe torby oraz tekturowe pudełka i kartony;
nie wrzucasz: papieru mokrego, powlekanego i lakierowanego (śliskiego w dotyku), kalki, pergaminu, tapet, worków po cemencie i zaprawach, artykułów higienicznych, np. pieluch, chusteczek, zabrudzonego i zatłuszczonego papieru, kartonów po płynnej żywności (np. mleku, sokach), opakowań papierowych z zawartością.
Odpady „specjalne” zagospodaruj w odpowiedni sposób
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnice Warckie pozostałe opady musisz gromadzić oddzielnie. Z uwagi na to, że ich spalanie lub składowanie jest niezwykle szkodliwe dla środowiska naturalnego musisz je także odpowiednio segregować, i tak:
Przeterminowane leki umieszczaj w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie aptek i placówki służby zdrowia.
Chemikalia, w szczególności farby, lakiery, środki ochrony przekazuj do doraźnych punktów zbiórki (terminy będą podane wcześniej przez odbiorcę) lub placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż lub wymianę.
Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe umieszczaj w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie jednostek organizacyjnych Gminy.
Akumulatory przemysłowe i samochodowe dostarczaj do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony gromadź na terenie nieruchomości i wystawiaj przed teren nieruchomości w określonych terminach.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być gromadzony w miejscu i czasie wskazanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub dostarczany do placówek handlowych i usługowych prowadzących sprzedaż bądź wymianę.
Odpady budowlane i rozbiórkowe gromadź w odpowiednim pojemniku na odpady budowlane lub rozbiórkowe. W celu zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik powiadom odbiorcę odpadów na co najmniej 7 dni przed planowanym wykonaniem prac budowlanych lub rozbiórkowych.

 Do worków w kolorze żółtym:

wrzucasz tworzywa sztuczne i metal, czyli: puszki po napojach, konserwach, metalowe kapsle i nakrętki, folie aluminiowe, plastikowe butelki PET i nakrętki, różne wyroby z tworzyw sztucznych (np. kubeczki, tacki), plastikowe opakowania po kosmetykach, reklamówki i worki foliowe oraz kartony po płynnej żywności (np. mleku, sokach).
nie powinieneś wrzucać: opakowań po farbach, lakierach, smarach, olejach technicznych czy pestycydach, opakowań z zawartością np. nie zużytych pojemników pod ciśnieniem (np. po dezodorantach, lakierach do włosów), artykułów higienicznych oraz ubrań i zabawek.
Zanim wrzucisz: opróżnij, zgnieć – aby zmniejszyć objętość.

 

Do worków w kolorze brązowym:

wrzucasz odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone (skoszona trawa, zgrabione liście, odpady kuchenne pochodzenia roślinnego, kora drzew, trociny, drobne gałęzie).
Mieszkasz w domu jednorodzinnym, samodzielnie kompostuj własne odpady roślinne. Będą idealnym nawozem.
Pamiętaj, aby nie kompostować roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi.
artykuł nr 7

Wykaz uchwał

Załączniki:
UCHWAŁA NR XVI/136/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnice Warckie 129 KB
UCHWAŁA NR XVI/137/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 302 KB
UCHWAŁA NR XVI/141/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 91 KB
UCHWAŁA NR XVI/140/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 98 KB
UCHWAŁA NR XVI/139/2013 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 93 KB
UCHWAŁA NR XIV/104/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych 157 KB
UCHWAŁA NR XIV/108/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 164 KB
UCHWAŁA NR XVI/138/2013 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości 98 KB
Uchwała Nr XIII/94/2012 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 10 września 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 98 B