główna zawartość
artykuł nr 1

System informacji przestrzennej

 

System Informacji Przestrzennej Gminy Świnice Warckie - eGmina z modułami iMPA, iRMK, iGeoPlan

Moduł iMPA – internetowy manager Punktów Adresowych - z możliwością wyszukiwania wg ulicy i adresu wraz z prezentacją na mapie; 

Moduł iRMK – internetowy Rejestr Mienia Komunalnego - dane o mieniu komunalnym gminy;

Moduł iGeoPlan – moduł zawierający numeryczne plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 Aby skorzystać z systemu informacji przestrzennej proszę kliknąć w link http://swinicewarckie.e-mapa.net/