OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT/ Zarządzenie nr 182/2014

Świnice Warckie, dnia 17 czerwca 2014r.

Na podstawie art. 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536, z póź. zm.), Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 21 maja 2014r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Szczegóły w załączniku.

Załączniki
Ogłoszenie wyników konkursu   30.495 KB

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT/ Zarządzenie nr 181/2014

obrazek

Świnice Warckie, dnia 17 czerwca 2014r.

Na podstawie art. 15 ust.2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536, z póź. zm.), Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 21 maja 2014r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego. Szczegóły w załączniku.

Załączniki
Ogłoszenie wyników konkursu   34.545 KB

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki,rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014. Zarządzenie nr 183/2014

Świnice Warckie, dn. 04 czerwca 2014r.

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014.

Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej i jej wspieranie.

Tytuł zadania: Przygotowanie i organizacja zawodów sportowych: w piłce nożnej, sztafetowych biegów przełajowych i zawodów strzeleckich.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki
OGŁOSZENIE   455.562 KB
Wzór oferty   37.999 KB
Wzór umowy   33.284 KB

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki,rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014. Zarządzenie nr 182/2014

Świnice Warckie, dn. 21 maja 2014r.

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014.

Nazwa zadania: Ochrona i promocja zdrowia.

Tytuł zadania: Wspieranie imprez promujących zdrowy styl życia.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki
OGŁOSZENIE   493.425 KB
Wzór oferty   37.999 KB
Wzór umowy   33.284 KB

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki,rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014. Zarządzenie nr 181/2014

Świnice Warckie, dn. 21 maja 2014r.

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2014.
Nazwa zadania: Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Tytuł zadania: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja półkolonii letnich lub prowadzenie świetlicy.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki
OGŁOSZENIE   555.789 KB
Wzór oferty   37.999 KB
Wzór umowy   33.284 KB

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok