Informacja o podaniu do publicznej wiadomości Wykaz Nr 4/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 października 2015 r.


I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst. Dz. U. z 2015 r., poz.782 ze zm. ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 4/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej będącej we władaniu Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Władysławów oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 33 o powierzchni 0,7757 ha w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawienia tej nieruchomości udzielane będą w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 632881074 w terminie wywieszenia wykazu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i w miejscowości Władysławów od dnia 23 października 2015 r. do dnia 13 listopada 2015 r.

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 16 października 2015 r.

Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja dotycząca lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowj

Szczegółowe informacje w załączniku.

Załączniki
WYKAZ   242.373 KB

Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnej na okres do 3 lat

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości Wykazu Nr 3/2015 stanowiącego załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 lipca 2015 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst. Dz. U. z 2015 r., poz.782 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 3/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Podłęże oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 166 i 238 o powierzchni ogólnej 1,5727 ha w drodze przetargu na okres do 3 lat.

Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawienia tej nieruchomości udzielane będą w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 63 2881074 w terminie wywieszenia wykazu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i miejscowości Podłęże od dnia 10 lipca 2015 r. do dnia 31 lipca 2015 r.

Niniejsza informacja zostaje zamieszczona na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 7 lipca 2015 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości Wykazu Nr 2/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Podłęże stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 166, 238 o powierzchni ogólnej 1,5727 ha w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn. zm.) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości Wykaz Nr 2/2015 stanowiący załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/2015 Wójta Gminy Świnice Warckie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Świnice Warckie położonej w obrębie Podłęże stanowiącej działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 166, 238 o powierzchni ogólnej 1,5727 ha w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Szczegółowe informacje odnośnie wydzierżawienia tej nieruchomości udzielane będą w pokoju numer 12 Urzędu Gminy Świnice Warckie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy tj. od 730 do 15 30 oraz telefonicznie pod numerem telefonu 63 2881074 w terminie wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świnice Warckie i miejscowości Podłęże w terminie od dnia 20 marca 2015 r. do dnia 10 kwietnia 2015 r.

Niniejsza informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej urzędu gminy www.swinicewarckie.com.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.swinice.akcessnet.net w zakładce Gospodarka Komunalna.

Świnice Warckie, dnia 17 marca 2015 r. Wójt Gminy

(-) Krzysztof Próchniewicz