Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Poniżej znajdują się aktualne decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi

Załączniki
Decyzja nr 48/HK/15 z dnia 21.09.2015 r.   274.714 KB