Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Poniżej znajdują się aktualne decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęczycy stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi

Załączniki
Decyzja nr 2/HK/16 z dnia 11.01.2016 r.   260.788 KB