główna zawartość
artykuł nr 1

Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2018

Gminny Program Wspierania Rodziny na terenie Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2018 został przyjęty Uchwałą Nr X/75/2015 Rady Gminy Świnice Warckie z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załączniki:
Treść programu MB