główna zawartość
artykuł nr 1

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Świnice Warckie na lata 2016-2021, została przyjęta uchwałą nr XI/86/2016 Rady Gminy Świnice Warckie w dniu 30 marca 2016 roku.

Załączniki:
Treść strategii MB