główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT.Tytuł zadania: Półkolonie dla dzieci.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

  Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 9 maja 2017 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”

Stemplew 35, 99 – 140  Świnice Warckie

Półkolonie dla dzieci

2 500,00 zł

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Próchniewicz

 

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT. Tytuł zadania: Dzień rodziny

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

  Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 9 maja 2017 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”

Stemplew 35, 99 – 140  Świnice Warckie

Dzień rodziny

1 500,00 zł

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Próchniewicz

 

artykuł nr 3

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Tytuł zadania: Półkolonie dla dzieci.

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

 

Świnice Warckie, dn. 9 maja 2017 r.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z dziedziny  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Tytuł zadania:

Półkolonie dla dzieci

Planowana kwota dotacji w 2017 r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 2500,00 zł.

 Szczegóły w załącznikach.

Załączniki:
umowa - wzór 69 KB
Oferta - wzór 87 KB
Ogłoszenie 217 KB
artykuł nr 4

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.Tytuł zadania: Dzień rodziny

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Świnice Warckie, dn. 9 maja 2017 r.

 

Na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i poz. 1948), Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Tytuł zadania:

Dzień rodziny

Planowana kwota dotacji w 2017 r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 1500,00 zł.

 

 

 Szczegóły w załącznikach.

Załączniki:
Ogłoszenie 211 KB
umowa - wzór 69 KB
Oferta - wzór 87 KB
artykuł nr 5

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

  Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 29 lipca 2016 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

  Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 217/219,

 93 – 005 Łódź

Prowadzenie punktu wydawania żywności.

2 000,00 zł

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Próchniewicz