główna zawartość
artykuł nr 1

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Półkolonie dla dzieci

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 18 maja 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” Stemplew 35, 99 – 140  Świnice Warckie

Półkolonie dla dzieci

2 500,00 zł

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Próchniewicz

artykuł nr 2

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - Dzień rodziny

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 18 maja 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” Stemplew 35, 99 – 140  Świnice Warckie

Dzień rodziny

1 500,00 zł

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Próchniewicz

artykuł nr 3

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Świnice Warckie, dn. 18 maja 2018 r.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723) Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Tytuł zadania:

półkolonie dla dzieci

Planowana kwota dotacji w 2018 r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 2500,00 zł.

 Szczegóły w załącznikach.

Załączniki:
Wzór sprawozdania 66 KB
Wzór umowy 69 KB
Wzór oferty 87 KB
Ogłoszenie 22 KB
artykuł nr 4

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Świnice Warckie, dn. 18 maja 2018 r.

 

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650 i 723) Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 

Tytuł zadania:

Dzień rodziny

Planowana kwota dotacji w 2018 r.

Planowana wysokość środków na realizację zadania publicznego wynosi 1500,00 zł.

 Szczegóły w załącznikach.

Załączniki:
Wzór sprawozdania 66 KB
Wzór umowy 69 KB
Wzór oferty 87 KB
Ogłoszenie 22 KB
artykuł nr 5

Wyniki ogłoszonego w dniu 16 stycznia 2018r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

  Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60, 573, 1909 ) Wójt Gminy Świnice Warckie podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 16 stycznia 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację poniższego zadania publicznego:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania publicznego

Przyznana kwota dotacji

1.

Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 217/219,

 93 – 005 Łódź

Prowadzenie punktu wydawania żywności.

3 500,00 zł

 

 

Wójt Gminy

/-/ Krzysztof Próchniewicz