główna zawartość
artykuł nr 1

Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

Wójt Gminy Świnice Warckie w związku z przygotowywaniem projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Świnice Warckie z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.

zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii i zgłoszenie uwag do ww. projektu.

Proszę o zgłaszanie uwag na załączonym formularzu konsultacyjnym w terminie do dnia  26 października 2018 r.

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne dotyczące zmiany nazwy ulicy w Świnicach Warckich

Wójt Gminy Świnice Warckie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Świnice Warckie.

W związku z występującymi nieprawidłowościami w pisowni nazwy ulicy „Arcybiskupa /abp/ Jakuba Świnki” proponuje się zmianę dotychczasowej nazwy na „abpa Jakuba Świnki”.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 15 stycznia 2018 r. do 9 lutego 2018 r.

Konsultacje mają zasięg lokalny i zostaną przeprowadzone z mieszkańcami Świnic Warckich w formie zbierania opinii i uwag na piśmie, w tym drogą elektroniczną z możliwością wykorzystania formularza konsultacyjnego-ankiety.

Więcej informacji w załącznikach.

Dostępne kategorie:
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020