główna zawartość
artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Gminy Świnice Warckie 2018 rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Świnice Warckie za 2018 rok

artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świnicach Warckich za 2018

artykuł nr 4

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach Warckich za 2018 r.