Sołectwo Bielawy

Sołectwo Bielawy - pow. 249 ha - obejmuje wsie: Bielawy, Strachów

Sołtys Sołectwa Bielawy - Lucjan Tomczak

Skład Rady Sołeckiej

1. Piszczałkowska Anna

2. Sobczyński Karol

3. Woźniak Marek