główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Bielawy

Sołectwo Bielawy - pow. 249 ha - obejmuje wsie: Bielawy, Strachów

Sołtys Sołectwa Bielawy - Lucjan Tomczak 

Skład Rady Sołeckiej

1. Piszczałkowska Anna

2. Bartczak Piotr

3. Kowalczyk Piotr