Sołectwo Chorzepin

Sołectwo Chorzepin - pow. 511 ha

- obejmuje wieś Chorzepin

Sołtys Sołectwa Chorzepin - Wioletta Urbańska

Skład Rady Sołeckiej

1. Sebastian Kamiński

2. Arkadiusz Świątek

3. Tadeusz Świątek