główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Chorzepin

Sołectwo Chorzepin - pow. 511 ha

- obejmuje wieś Chorzepin

Sołtys Sołectwa Chorzepin - Wioletta Urbańska

Skład Rady Sołeckiej

1. Pilasik Marek

2. Kołodziejska Barbara

3. Żurawik Paweł