Sołectwo Grodzisko

Sołectwo Grodzisko - pow. 270 ha

- obejmuje wsie: Grodzisko, Podgórze,

Sołtys Sołectwa Grodzisko - Zygmunt Grzelak

Skład Rady Sołeckiej

1. Grzegorz Bednarek

2. Michał Gralak

3. Aleksandra Opas