Sołectwo Gusin

Sołectwo Gusin - pow. 315 ha

- obejmuje wieś Gusin

Sołtys Sołectwa Gusin - Kazimierz Gąsiński

Skład Rady Sołeckiej

1. Grzegorz Milczarek

2. Piotr Górniak

3. Henryk Rosiak