Sołectwo Kaznów

Sołectwo Kaznów - pow. 387 ha

- obejmuje wsie: Kaznów i Polusin

Sołtys Sołectwa Kaznów - Józef Wroniecki

Skład Rady Sołeckiej

1. Kacprzak Antoni

2. Pęgowski Piotr

3. Doliński Zdzisław