główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Kosew

Sołectwo Kosew - pow. 635 ha

- obejmuje wieś Kosew

Sołtys Sołectwa Kosew - Paweł Andrzejczak

Skład Rady Sołeckiej

1. Augustyniak Krzysztof

2. Pawlak Łukasz

3. Siwiński Tomasz