główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Kozanki Podleśne

Sołectwo Kozanki Podleśne - pow. 321 ha

– obejmuje wieś Kozanki Podleśne

Sołtys Sołectwa Kozanki Podleśne - Zbigniew Kaźmierczak

Skład Rady Sołeckiej 

1. Jan Adamkiewicz

2. Tomasz Pietruszka

3. Jadwiga Szyjakowska