Sołectwo Kozanki Podleśne

Sołectwo Kozanki Podleśne - pow. 321 ha

– obejmuje wieś Kozanki Podleśne

Sołtys Sołectwa Kozanki Podleśne - Zdzisława Kroszczyńska

Skład Rady Sołeckiej

1. Adam Olejnik

2. Zygmunt Kowalski

3. Jadwiga Szyjakowska