Sołectwo Świnice Warckie

Sołectwo Świnice Warckie - pow. 263 ha

– obejmuje wieś Świnice Warckie

Sołtys Sołectwa Świnice Warckie - Sławomir Augustyniak

Skład Rady Sołeckiej

1. Waldemar Kosiorek

2. Jan Kaźmierczak

3. Anna Olejnik