główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Świnice Warckie

Sołectwo Świnice Warckie - pow. 263 ha

– obejmuje wieś Świnice Warckie

Sołtys Sołectwa Świnice Warckie - Sławomir Augustyniak

Skład Rady Sołeckiej

1. Stanisław Pecyna

2. Stanisław Gawlik

3. Andrzej Kęska