główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Parski

Sołectwo Parski - pow. 516 ha

- obejmuje wsie: Parski, Zimne, Rydzyna

Sołtys Sołectwa Parski - Tomasz Kawczyński

Skład Rady Sołeckiej

1. Marek Matusiak

2. Kazimierz Pietrzykowski

3. Kazimierz Dutkowski