Sołectwo Parski

Sołectwo Parski - pow. 516 ha

- obejmuje wsie: Parski, Zimne, Rydzyna

Sołtys Sołectwa Parski - Tomasz Kawczyński

Skład Rady Sołeckiej

1. Grażyna Bielawska

2. Krzysztof Jaszczak

3. Zbigniew Kaftan