główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Drozdów

Sołectwo Drozdów - pow. 774 ha

- obejmuje wsie: Drozdów, Łyków

Sołtys Sołectwa Drozdów - Henryk Olczyk 

Skład Rady Sołeckiej 

1. Aninowski Jacek

2. Olczyk Grzegorz 

3. Jóźwiak Zdzisław