Sołectwo Drozdów

Sołectwo Drozdów - pow. 774 ha

- obejmuje wsie: Drozdów, Łyków

Sołtys Sołectwa Drozdów - Henryk Olczyk

Skład Rady Sołeckiej

1. Aninowski Stanisław

2. Dudkowski Lucjan

3. Jędrzejczak Agnieszka