Sołectwo Podłęże

Sołectwo Podłęże - pow. 250 ha

- obejmuje wieś Podłęże

Sołtys Sołectwa Podłęże - Bielawska Aleksandra

Skład Rady Sołeckiej

1. Bogdan Dębski

2. Marlena Borowska

3. Agnieszka Zawadzka