Sołectwo Władysławów

Sołectwo Władysławów - pow. 231 ha

- obejmuje wieś Władysławów

Sołtys Sołectwa Władysławów - Kęska Ryszard

Skład Rady Sołeckiej

1. Ewa Horna

2. Wiesław Prażnowski

3. Marek Ławniczak