Sołectwo Wola Świniecka

Sołectwo Wola Świniecka - pow. 430 ha

- obejmuje wieś Wola Świniecka

Sołtys Sołectwa Wola Świniecka - Jan Łazarek

Skład Rady Sołeckiej

1. Tomasz Borowski

2. Marta Kwiatkowska

3. Piotr Szafarz