główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Wola Świniecka

Sołectwo Wola Świniecka - pow. 430 ha

- obejmuje wieś Wola Świniecka

Sołtys Sołectwa Wola Świniecka - Jan Łazarek

Skład Rady Sołeckiej

1. Barbara Pawlak

2. Henryka Jóźwiak

3. Paweł Wieczorek