główna zawartość
artykuł nr 1

Sołectwo Zbylczyce

Sołectwo Zbylczyce - pow. 1180 ha

- obejmuje wsie: Zbylczyce, Wyganów

Sołtys Sołectwa Zbylczyce - Zbigniew Mamoński

Skład Rady Sołeckiej 

1.  Kaźmierczak Ryszard

2. Sobczak Robert

3. Cybulski Zdzisław